E-learning – Nabór 2024/25

E-learning

System E-learning – 2024/25

Terminy przyjęć: cały rok

Zgłoszenia do Studium  w tym systemie nauki przyjmowane są cały rok, a semestr rozpoczyna się w momencie dokonania wpłaty.
Studentów e-learning nie obowiązują egzaminy wstępne, ani opłaty: egzaminacyjna i wpisowa.
Opłaty za naukę dokonuje się semestralnie, przed rozpoczęciem następnego semestru, w kwocie 690 zł.

Po wypełnieniu formularza (można to zrobić tutaj), rejestracji w systemie e-learning (można to zrobić tutaj ) i dokonaniu wpłaty student otrzymuje dostęp do wszystkich przedmiotów w danym semestrze. Drogą e-mailową zostanie wysłany kod umożliwiający dostęp do materiałów danego semestru, dostęp do informacji dla słuchaczy Akademii i forum słuchaczy oraz indywidualny kontakt z wykładowcami.

Treści zawarte w skryptach są poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym wykładowców. W trakcie nauki zapewniamy Państwu pomoc nauczyciela. Student może konsultować się z nauczycielem za pomocą komputera lub w czasie spotkania konsultacyjnego po każdym semestrze. Po pierwszym/drugim oraz po trzecim/czwartym semestrze przewidziane są tygodniowe spotkania wyjazdowe poświęcone praktyce Feng-Shui.

Naukę w Akademii kończy czwarty semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu Konsultanta Aranżacji Przestrzeni wg Feng-Shui.

Nauka w Akademii jest podzielona na cztery semestry. Do każdego przedmiotu są przewidziane testy zaliczeniowe. Po wypełnieniu testów można przejść do następnego semestru, jednak nie jest konieczne zaliczenie wszystkich testów, aby rozpocząć drugi semestr. Żeby przystąpić do trzeciego semestru konieczne jest zaliczenie pierwszego semestru i analogicznie aby przystąpić do czwartego trzeba zaliczyć drugi.

W ten sposób umożliwiamy Państwu indywidualny tryb zaliczania przedmiotów w semestrze ułatwiając rozwój zainteresowań kierunkowych.

Uwaga!
Studium Psychologii Przestrzeni nie przyjmuje osób uzależnionych od nikotyny.

Nr konta
Santander Bank 67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Uwaga!
Na to konto proszę dokonywać wpłat tylko za naukę lub za praktyki studenckie.

Do systemu e-learning >>