System korespondencyjny

System korespondencyjny “Distance learning”

Terminy przyjęć: październik i luty każdego roku

Zgłoszenia do Studium przyjmowane są cały rok a semestr rozpoczyna się w październiku i lutym każdego roku. Nauka trwa dwa lata. Studentów – distance learning nie obowiązują egzaminy wstępne, ani opłaty: egzaminacyjna i wpisowa.

Opłaty za naukę dokonuje się semestralnie, na początku każdego semestru, w kwocie 760 zł.
Opłatę za każdy rozpoczynający się semestr należy przesłać na adres Akademii przed jego rozpoczęciem.

Po złożeniu ankiety (można pobrać tutaj) i dokonaniu wpłaty student otrzymuje drogą listową, komplet materiałów. Są to oryginalne teksty autorskie wykładowców SPP, poparte ich wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Materiały te składają się ze: skryptów przedmiotowych, obowiązujących w danym semestrze, pytań oraz odpowiedzi sprawdzających stopień opanowania wiedzy oraz: tematy prac kontrolnych i zaliczeniowych, wskazania i kierunki własnej praktyki, terminy składania prac i spotkań konsultacyjnych, informacje o nauczycielu- konsultancie, który będzie odpowiedzialny za przebieg procesu nauczania.

W trakcie nauki zapewniamy Państwu pomoc nauczyciela. W trakcie roku akademickiego student konsultuje się z nauczycielem (przez e-mail, skype, telefonicznie, listownie lub osobiście) w wyznaczonych terminach.

Wiedza zdobyta w czasie samodzielnej nauki jest uzupełniana w czasie spotkania konsultacyjnego po każdym semestrze. Po pierwszym/drugim oraz po trzecim/czwartym semestrze przewidziane są tygodniowe spotkanie wyjazdowe poświęcone praktyce Feng-Shui.

Naukę w Studium kończy czwarty semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu konsultanta Feng-Shui.

Uwaga!
Studium nie przyjmuje osób uzależnionych od nikotyny.

Nr konta Studium: Stowarzyszenie Działań Ekologicznych
BZ.WBK I o / Wrocław 67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Uwaga!
Na to konto proszę dokonywać wpłat tylko za naukę lub za praktyki studenckie.