Konsultanci

konsultanci

Studium jest centrum informacji o absolwentach wykonujących ekspertyzy. Tworzymy sieć aktywnie działających Ekspertów – konsultantów Feng Shui. Ułatwia im nowym konsultantom szybki start zawodowy po ukończeniu szkoły, natomiast osobom poszukującym konsultantów ułatwia znalezienie właściwej osoby.

Jak zostać konsultantem Studium Psychologii Przestrzeni Feng-Shui?

Konsultantem Aranżacji Przestrzeni wg Feng Shui może zostać każdy absolwent Studium, spełniający warunki określone regulaminem. Konsultant w trakcie samodzielnej pracy przechodzi weryfikację, która obejmuje analizę dokonanych przez niego ekspertyz, uczestnictwo w szkoleniach i stażach gwarantuje jego profesjonalizm. O przynależności decyduje Komisja ds. powołana przez Stowarzyszenie Działań Ekologicznych. Przynależność jest dobrowolna i corocznie weryfikowana.

Poniżej znajdują się odnośniki do list zawierających nazwiska absolwentów i wykładowców Akademii, którzy wykonują zawodowo ekspertyzy Feng Shui.

Ich wiedza zdobyta w Akademii i doświadczenie jest gwarantem rzetelności i profesjonalizmu zamówionej przez Państwa ekspertyzy.

Uwagi dotyczące wykonanych przez Konsultantów SPP ekspertyz prosimy kierować do SPP:
54-237 Wrocław, ul. Starograniczna 28; tel 71/355 40 27; w godz. 10:00-17:00 lub afs@feng-shui.edu.pl

Konsultanci