Konsultanci

konsultanci

Studium jest centrum informacji o absolwentach wykonujących ekspertyzy. Tworzymy sieć aktywnie działających Ekspertów – konsultantów Feng Shui. Ułatwia im nowym konsultantom szybki start zawodowy po ukończeniu szkoły, natomiast osobom poszukującym konsultantów ułatwia znalezienie właściwej osoby.

 

Jak zostać konsultantem Studium Psychologii Przestrzeni Feng-Shui?

Konsultantem i ekspertem może zostać każdy absolwent, spełniający warunki określone regulaminem. Po ukończeniu Akademii i złożeniu dyplomu absolwent przechodzi weryfikację, która obejmuje analizę dokonanych ekspertyz, uczestnictwo w szkoleniach i stażach oraz dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie. O przynależności decyduje Komisja ds. powołana przez Stowarzyszenie Działań Ekologicznych. Przynależność jest dobrowolna i corocznie weryfikowana.

Poniżej znajdują się odnośniki do list zawierających nazwiska absolwentów i wykładowców Akademii, którzy wykonują zawodowo ekspertyzy Feng Shui.

Ich wiedza zdobyta w Akademii i doświadczenie jest gwarantem rzetelności i profesjonalizmu zamówionej przez Państwa ekspertyzy.

Uwagi dotyczące wykonanych przez Konsultantów AFS ekspertyz prosimy kierować do AFS:
54-237 Wrocław, ul. Starograniczna 28; tel 071-355-40-27; w godz. 10:00-19:00 lub afs@feng-shui.edu.pl

Konsultanci