Nabór System zaoczny-2024/25

Unikalna wiedza z zakresu kultury chińskiej, połączona z współczesną psychologią i aranżacją przestrzeni.

Inspiracja i nowatorskie projektowanie przestrzeni.

NABÓR do Studium Psychologii Przestrzeni 2024/2025 [studia zaoczne] ☯️

Następujące dokumenty należy składać w sekretariacie Studium, przysłać pocztą lub e-mailem:
✔ ankieta  [ do pobrania w miejscu:  https://www.feng-shui.edu.pl/studia-zaoczne/
✔ oryginał lub odpis świadectwa szkoły średniej
✔ trzy zdjęcia
✔ dyplomy lub świadectwa ukończonych kursów i szkoleń

Dokumenty prosimy składać do 15 czerwca  2024
[o przyjęciu do Akademii decyduje kolejność składania dokumentów oraz wpłata wpisowego]

Każda z aplikujących osób otrzyma informację o wyniku kwalifikacji telefonicznie lub e mailem.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025:
➡ wpisowe – 250 zł
➡ czesne miesięczne – 450 zł.
[w ramach tej opłaty każdy słuchacz otrzymuje indeks]

Nauka trwa dwa lata. Zajęcia dla systemu zaocznego odbywają się raz w miesiącu
soboty 9:00-19:00
niedziele od 8:00-14:00

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 12 października 2024 w sobotę o godz. 09:00.

Naukę kończy czwarty semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu Konsultanta Aranżacji Przestrzeni wg Feng Shui

Z A P R A S Z A M Y!