Studia zaoczne – Nabór 2022

System zaoczny

O przyjęciu do Akademii decyduje kolejność składania dokumentów
oraz wpłata wpisowego.

Następujące dokumenty należy składać w sekretariacie Akademii lub przysłać pocztą lub e-mailem:

  • ankieta (można pobrać tutaj)
  • oryginał lub odpis świadectwa szkoły średniej
  • trzy zdjęcia.
  • dyplomy lub świadectwa ukończonych kursów i szkoleń

Pierwsza kwalifikacja złożonych dokumentów odbędzie się. 20 czerwca 2022.
Dokumenty prosimy składać do 15 czerwca 2022.

Każda z aplikujących osób otrzyma informację o wyniku kwalifikacji telefonicznie lub e mailem.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023:
wpisowe – 230 zł
czesne miesięczne – 380 zł.
W ramach tej opłaty każdy słuchacz otrzymuje indeks i legitymację.

Nauka trwa dwa lata. Zajęcia dla systemu zaocznego odbywają się raz w miesiącu
w soboty 9:00-19:00 i niedziele od 8:00-14:00.
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 15 października 2022 w sobotę o godz. 09:00.

Naukę w Studium kończy czwarty semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu konsultanta Feng-Shui.