Szkoła Wędrującej Gwiazdy

Pierwszy moduł zawiera szerokie doskonalenie wiedzy zdobytej podczas poprzednich zajęć i obejmuje szczegółowe zagadnienia Szkoły Wędrującej Gwiazdy (utrwalenie i poszerzenie dotychczas zdobytej wiedzy na przykładach wykonanych ekspertyz).
– praktyczne wykonywanie wykresów dla nietypowych budynków.
– interpretacje kombinacji gwiazd.
– wybór rozwiązań aranżacyjnych i remediów.

Drugi moduł to mistrzowski kurs Szkoły Wędrującej Gwiazdy dający wgląd w istotę systemu, wiedza ukazująca złożoność i zarazem prostotę Szkoły, coś co daje wgląd w niewidzialny świat przepełniony otaczającą nas energią, wiedza która sprawia, że Feng Shui zaczyna przynosić olbrzymie korzyści dla tych, którzy wiedzą o co w tym chodzi.

1. Zaawansowane interpretacje układów gwiazd i wprowadzanie środków zaradczych mających na celu optymalne wykorzystanie przestrzeni w celu przyciągania szczęścia.

– wybór rozwiązań aranżacyjnych łączących potencjalność energetyczną określoną kombinacją gwiazd z funkcją przestrzeni.

– wpływ formy przestrzeni na oddziaływanie potencjonalności energetycznej określonej układem gwiazd.

– aspiracje życiowe i realizacja planów życiowych użytkowników przestrzeni w stosunku do możliwości jakie dają układy gwiazd.

2. Uwzględnienie czynnika upływu czasu ( okres, rok, miesiąc, dzień) oraz zmian w bezpośrednim otoczeniu obiektu (nowe obiekty, drogi, wycinka drzew, baseny, ogrody).

– podążanie za zmianami energetycznymi jakie niesie czas i wprowadzanie korekt w aranżacji przestrzeni.

– wpływ zmian w najbliższym sąsiedztwie obiektu na oddziaływanie układów gwiazd i wprowadzanie korekt w aranżacji przestrzeni.

– próby przewidywanie przyszłości z wykorzystaniem Wędrującej Gwiazdy.

4. Praktyczne zastosowania Szkoły Wędrującej Gwiazdy w osiąganiu celów i realizacji planów słuchaczy Studium poprzez wprowadzanie Feng Shui w życie.
Ekspertyzy miejsc zamieszkania i pracy.

Poznamy metody przeprowadzania wywiadu, na podstawie którego będziemy mogli zdefiniować istotę zadania i opracować konkretny proces treningowy dla siebie lub dla drugiego człowieka.