Szkoła Kompasu Bazhai Pai

Zaczynając studiowanie feng shui szkoły kompasu wypada abyś wiedział Drogi Słuchaczu, że los człowieka to wypadkowa trzech sił- trzech rodzajów szczęścia. Po pierwsze, istnieje szczęście Niebiańskie (Tien chai), które decyduje o tym, że ktoś rodzi się jako człowiek bogaty lub biedny, inteligentny lub ograniczony, oraz o tym czy jego przeznaczeniem jest sława czy poniżenie. Po drugie istnieje szczęście Ziemskie (Ti chai) dotyczy tych samych kwestii, tyle że mają na nie wpływ siły Ziemi, warunki w jakich żyjesz i ziemskie powiązania.

W końcu jest też szczęście ludzkie (Ren chai), będące efektem własnych czynów człowieka oraz jego charakteru, a przede wszystkim intencji, które również determinują przeznaczenie. Rozpatrywane w takim kontekście feng shui ukazuje swe rzeczywiste znaczenie- symbolizując tylko jedną siłę Ti chai, a nawet tylko jej fragment. Część jednej z tych trzech sił, które decydują o ludzkim szczęściu i przeznaczeniu. Samo dobre feng shui nie zagwarantuje jeszcze dobrobytu czy sukcesu, jednak może pomóc w poprawie losu.

W sztuce feng-shui, chi stanowi podstawę wszystkiego. Jest wszechobecną siłą stale krążącą i płynącą w otoczeniu. Będącą w ustawicznym ruchu. Jest to cecha charakterystyczna chi – przyspiesza, zwalnia, krąży, rozprasza się i znowu skupia, odpływa i znowu się gromadzi. Gdziekolwiek gromadzi się chi, tam powstaje szczególna wibracja przyciągająca niewyobrażalną pomyślność i powodzenie. Dlatego też w sztuce feng-shui zawsze chodzi o pochwycenie, ukierunkowanie lub wytworzenie chi.

Reguły Szkoły Ba zhai stały się podstawą projektowania miejsc jang (czyli mówiąc językiem współczesnym: mieszkań, pokoi i miejsc pracy), rozmieszczanie różnych członków rodziny w odpowiednich pokojach, wyznaczania właściwej orientacji drzwi, sypialni, kuchni oraz wejść, a nawet kierunków z których wyrusza się w podróż do określonych miejsc. Lokalizowano też miejsca wybitnie jin, których starano się unikać.

Mistrzowie praktykujący Feng – shui Szkoły Kompasu stopniowo wprowadzili wynalazek zwany lo-pan, potocznie określany jako kompas chińskiego geomanty. Użycie owego kompasu (mającego kilka wersji) wymaga szczegółowej wiedzy na temat wielu skomplikowanych zależności. Dlatego interpretacja symboliki żywiołów, ,,gwiazd” kierunków, ,,niebiańskich pni” i ,,ziemskich konarów”, które składają się na liczne pierścienie kompasu geomanty, jest zwykle możliwa  po gruntownych studiach, trwających latami i zniechęcających nowych adeptów. Z tej przyczyny cały czas aktualne są zasady szkoły Ba zhai, tym bardziej że wiele jej zasad  ujęto w łatwych do wykorzystania tabelach, diagramach i obliczeniach. Osoba chcąca kierować się zasadami tej szkoły może znaleźć w nich informacje dotyczące takich kwestii, jak:

– obliczenie tzw. liczby osobistej

– określenie trygramu osobistego

– określenie żywiołu osobistego

– ustalenie sprzyjających i nie sprzyjających kierunków oraz miejsc, czyli ustalenie

kompasu osobistego Ba-zhai

– ustalenie trygramu domu

– zrozumienie, dlaczego ten sam dom może inaczej wpływać na różnych ludzi

– zlokalizowanie pomyślnych domów i biur

– ustalenie sprzyjających (i niesprzyjających) efektywnemu działaniu obszarów w domu

– ustalenie najlepszego kierunku spania

– ustalenie czy potencjalny partner jest dla ciebie odpowiedni

– zrozumienie dlaczego z jednymi ludźmi układa ci się lepiej niż z innymi.

Copyright  © Zbigniew Królicki 2007, Wrocław, Studium Psychologii Przestrzeni