Olga Paniuticz – Poznań

Kamienie

Jestem absolwentką Akademii Feng Shui we Wrocławiu (licencja eksperta nr 023/2000) oraz członkiem zrzeszającego praktyków Stowarzyszenia Akademii, weryfikującego ekspertyzy oraz organizującego staże podnoszące kwalifikacje, prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin.
W swej praktyce konsultanta Feng Shui stosuję różne szkoły, także Szkołę Kompasu, Wędrującą Gwiazdę oraz techniki Wodnego Smoka. Wykonuję ekspertyzy – mieszkań, domów, działek i firm. Projektuję loga i wizytówki.

Oferuję również wykonanie odczytu Czterech Filarów Przeznaczenia – Ba Zi, zwanych ścieżką życia. Z Ośmiu Znaków Ba Zi określonych na podstawie roku, miesiąca, dnia i godziny urodzenia powstaje obraz charakteru, predyspozycji jak i przeznaczenia danej osoby, czyli jej możliwości w ciągu całego życia.
Ścieżka życia (Filary Fartu), to przedziały czasowe wskazujące jakie wpływy energetyczne oddziaływują na daną osobę w rozpatrywanych okresach czasu. A relacje między Czterema Filarami i Filarami Fartu odzwierciedlają potencjalne osiągnięcia lub czasowe zagrożenia.

Znajomość naszych Czterech Filarów Przeznaczenia pozwala na :

  • określenie sprzyjających okresów i przygotowanie się do sięgnięcia po to co zsyła nam los,
  • zabezpieczenie się przed podejmowaniem nieostrożnych działań w niesprzyjającym okresie,
  • wybranie właściwego partnera życiowego,
  • ułożenie harmonijnych i dobrych stosunków z partnerami życiowymi czy biznesowymi,
  • wybranie najlepszego momentu podjęcia ważnych decyzji życiowych,
  • wybranie prawidłowego kierunku kariery zawodowej.

Weryfikacją umiejętności i wartości wykonanych ponad tysiąca odczytów Ba Zi jest powierzenie funkcji
moderatora jednego z najliczniejszych internetowych forów w Singapurze (główne centrum wiedzy Feng Shui) w zakresie Czterech Filarów Przeznaczenia.