mistrz Ken Lai

mistrz Ken Lai

Ken Lai urodził się i dorastał w Hong Kongu. Na początku lat osiemdziesiątych Studiował socjologię i psychologię biznesu na Uniwersytecie w Minnesotcie USA.

Jego pasja związana z chińską kulturą zaowocowała publikacjami na ten temat w Journal Gerontology i Journal Marriage i Family. Kiedy rozpoczęła się rewolucja komputerowa został producentem PC i wydawcą oprogramowania. Powadził swoją firmę z dużym powodzeniem rozpoczynając od zera. Ken Lai w swojej pracy zawsze stosował świadomie sztukę Feng Shui, analizując zarówno to, co niekorzystne w przestrzeni jak i potrafił wykorzystać wszystkie czynniki sprzyjające dobremu feng shui.

Ken Lai zaczął studiować feng shui i inne dziedziny pokrewne w latach osiemdziesiątych. Wiedzę na ten temat uzupełniał przez podróże do Hong Kongu i na Taiwan, by tam nauczyć się od doświadczonych mistrzów.

Obecnie Ken Lai jest konsultantem i nauczycielem International School of Feng Shui w Minnesocie. Wykonuje ekspertyzy zarówno mieszkaniowe jak i handlowo – przemysłowe. Wykłada też jako profesor w Northeastern University ucząc Feng Shui agentów nieruchomości, architektów, agentów ubezpieczeniowych i rzeczoznawców.

Mistrz Ken Lai prowadzi wykłady i konsultacje w USA oraz za granicą w Indiach i Kanadzie. Jako nauczyciel Feng Shui, kładzie nacisk na niezależne myślenie i praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy. Zachęca studentów do myślenia krytycznego i do tego by nie ufać ślepo temu, co znajdujemy w książkowej teorii. Proponuje uczyć się różnych szkół feng shui zamiast ograniczać się tylko do jednej czy dwóch metod. Uczy też jak łączyć różne metody zależnie od rozwiązywanego problemu.

Mistrz Ken Lai poznał w Hong Kongu wiele sekretów różnych szkół i metod Feng Shui i dzięki temu może przekazać wiedzę w sposób integralny. Dzięki dobrej znajomości języka chińskiego odwołuje się do początków i tradycji starożytnych tekstów na temat feng shui. Łączy wiedzę starożytną ze współczesną by ten sposób przekazać innym swoje doświadczenie w dziedzinie feng shui.

http://www.midwestfengshui.com

 

Mistrz Ken Lai w Akademii Feng-Shui

17 – 20 listopada 2005 “Cztery Filary Przeznaczenia”

W listopadzie 2005r. odbył się staż poświęcony Czterem Filarom przeznaczenia, który prowadził Mistrz Ken Lai w pięknym Pałacu w Morawie. Ogromna ilość konkretnego, materiału uzupełniona prawie 400 stronicowym podręcznikiem i gotowymi programami obliczeniowymi na CD będzie na pewno niezwykle przydatna konsultantom naszej Akademii. Mistrz przedstawił materiał, który normalnie podaje na tygodniowym kursie. Było to możliwe z kilku powodów: po pierwsze, nowoczesnego komputerowo multi-medialnego przekazu wiedzy a po drugie ze względu na bardzo dobre przygotowanie wstępne uczestników – co podkreślał sam Ken Lai, w zakresie Pięciu elementów, Jin Jang, kalendarza chińskiego i generalnie podstaw Feng Shui, uczestników stażu. Wiele przykładów, specjalnych układów, i jak podkreślił jeden z uczestników stażu, subtelności i „smaczków” interpretacyjnych, których nie znajdzie się w żadnej dostępnej w Polsce publikacji.

Warto podkreślić też znakomite tłumaczenie Pana Marcina Salskiego, które ze względu na specyfikę terminologii wymagało dużej znajomości tematu.