Feng shui w domu

Fragmenty skryptu Feng Shui w domu
Zbigniew Królicki

Wejścia do domu chroniły, przed negatywną energią sha, liczne zabezpieczenia. Były to mury o wielu załamaniach, specjalne drewniane ośmiokątne tarcze, z symbolem jinjang i trygramami, wieszane na drzwiach, a także rzeźby i figury zwierząt umieszczane po obu stronach drzwi. Były to ceramiczne smoki, kamienne żółwie i lwy. Zdarzały się też sfinks, kot, jednorożec lub …
Dom otaczał mur, najczęściej tylko z jednym wejściem, który miał szereg podcieni i różnych zakoli, jako że Chińczycy unikali linii prostych. Dziedzińce były wyłożone kamiennymi płytami, a jeżeli było ich kilka, przejścia były zawsze koliste. Na dziedzińcach rosła korzystna dla człowieka roślinność: sosny, cisy, pinie, bambusy, miłorzęby, kasztany, a także śliwy, brzoskwinie, granaty. Drzewa zawsze sadzono zgodnie z zaleceniami eksperta feng shui. Nigdy też nie wycinano starych drzew, gdyż ich wpływ Chińczycy …

Wg feng shui domu najlepszy pokój  zajmowała zawsze głowa rodziny. Według filozofii feng shui sypialnia, jej lokalizacja czy ustawienia łózka małżeńskiego odgrywały bardzo istotną rolę. Ustalono optymalne miejsca do pracy ­intelektualnej, wypoczynku czy rekonwalescencji. Umeblowanie oraz ogólny koloryt pokoi nie powinny przeszkadzać w swobodnym krążeniu energii chi. Dywany, gobeliny
i kolory ścian odpowiadały chińskiej tradycji czyli …

feng shui Księga przemian i Porządek Późniejszego Nieba są podstawą do wielu decyzji projektowo-aranżacyjnych. Po­rządek trygramów jest swoistą mapą rozkładu energii w ludzkiej przestrzeni ­życiowej. Kierowanie się tym porządkiem zapewnia naturalny ład i harmonię, czyli optymalne warunki do życia.
Jest to niewidzialny plan oddziaływania energii chi na poszczególne sfery ­ży­cia człowieka, bo każdy trygram i jego symbolika odpowiadają jednej ze sfer życia, różnych sytuacji, związków z otoczeniem innych …
Porządek określa powiązania pomiędzy tym, co niewidzialne, a tym, co materialne: ukształtowanie terenu, usytuowanie mebli, komunikacja, proporcje obiektów, usytuowanie w przestrzeni, oświetlenie, kolor.Ten plan, mapę, siatkę rozkładu energii życiowych – nazwaną bagua – nakłada się na plan działki, domu, mieszkania, pokoju, firmy, biurka, a niekiedy papieru firmowego i wizytówki.

Służy on jako element diagnostyczny i interpretacyjny: życie, los, powodzenia i porażki, ale również jako jeden ze sposobów na ich rozwiązanie. Bagua jest jednym z realnych powiązań między światem mistycznym a zdrowiem, szczęściem, pieniędzmi, domem. Jest zasadą, regułą, ale nie ostatecznym rozwiązaniem. Nie narzuca np. architektowi definitywnych rozwiązań i nie ingeruje w podstawowe zasady projektowania. Wszystko zależy od …
W swojej graficznej formie bagua jest ośmiokątem foremnym, oznaczającym osiem sytuacji życiowych (osiem przemian), wynikających z Porządku trygramów Późniejszego Nieba. W środku bagua, w jego centrum, jest tai chi, czyli pustka – dziewiąta szczęśliwa sfera.

Każda sfera, przemiana, sytuacja życiowa ma swoją nazwę ­i określoną pozycję w bagua, swój DOM.

Bagua symbolizuje powiązania i życie człowieka w określonej przestrzeni. Życie nie jest loterią, przypadkiem, zbiorem różnych sytuacji losowych. Jest spójną całością, mającą swój cel, którego realizacja podlega niewidzialnym zasadom i regułom tao.

Zrozumienie feng shui oznacza poznanie symbolicznego znaczenia i ładunku energetycznego poszczególnych domów bagua. Jest pewna tradycja , która każe rozpoczynać wszelkie rozważania bagua od trygramu Chen – grzmotu, od którego biorą  początek wszystkie przemiany.

GRZMOT (Rodzina.) Jego energia zapoczątkowuje symbolicznie cały Porządek Późniejszego Nieba. Oznacza przodków, nauczycieli, starszych i nasze związki z nimi. Stosunek do zwierzchników i przełożonych oraz ich stosunek do nas. Grzmot patronuje domowi Rodziny i związany jest z energią odzwierciedlającą wartości rodzinne – pozycję ojca i matki w rodzinie, szacunek dla starszych i przodków, związki z tradycją i przeszłością. Także rola dzieci i przyszłości jako celu całej rodziny. Aby rodzina mogła dobrze funkcjonować, energia ­rodziny powinna przepływać „w przód” i „na zewnątrz”. Powinna dawać poczucie stabilizacji i mocnych korzeni, ale nie ogra­niczać. Z rodziny wychodzimy i powinniśmy, zakładając „na zewnątrz” swoją rodzinę, wzmacniać pozycję tej pierwszej. Pielęgnować tradycję, pamięć o zmarłych.

Gdy sfera Rodziny jest prawidłowo zagospodarowana, wówczas „dzieci”, mając mocne podstawy, mogą osiągać wiele sukcesów w życiu, nie będą lękały się porażki, wytrwale i z zapałem dążyły do celu. Braki w tej strefie zapowiadają kłopoty związane z wytrwałością i efektywną realizacją zamierzeń, tzw. słomiany zapał. Człowiek nie będzie odczuwał związku z domem i rodziną, chętnie będzie przebywał poza domem. Dzieci mogą szybko opuścić dom i w bardzo młodym wieku założyć swoją rodzinę.

Problemy z przełożonymi i podwładnymi to również braki w tej strefie. Grzmot to dźwięk donośny, poprzedzający burzę. Symbolizuje instrumenty muzyczne, dzwony, wszelkie źródła dźwięku szczególnie donośnego i rozprzestrzeniającego się, dudniącego. Wszystko, co będzie związane z rozprzestrzeniającą się energią na zewnątrz i wzwyż – z przedmiotami, wystrojem, dekoracją, roślinami, dziełami sztuki – będzie związane z Grzmotem.

 Feng Shui w Domu Copyright  © Zbigniew Królicki 1999,
Prawa autorskie są własnością wydawnictwa KOS