POLECAMY
lina rozdzielająca

Forum Akademii Feng Shui E-learning Akademii Feng Shui Studium Edukacji Ekologicznej

studiuj przez internet

KONTAKT
lina rozdzielająca

Akademia Feng-Shui we Wrocławiu
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
poniedziałek - piątek 10:00-19:00

Tel./Fax:
(71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: afs@feng-shui.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

czytaj więcej

SZKOŁA WĘDRUJĄCEJ GWIAZDY FEI XING PAI
lina rozdzielającaFragmenty skryptu
Piotr Kosmęda


1.   Wyznaczanie frontu i osadzenia budynku

Na front budynku wskazują:
-   główne wejście
-   tabliczka z adresem
duży ruch, aktywność- uliczny, przepływająca rzeka, strumień
lepsze oświetlenie słoneczne- kierunek południowy ,duża ilość okien
pomieszczenia aktywnie wykorzystywane.
Na osadzenie budynku wskazują:
-   słabe oświetlenie- kierunek północny
-   pomieszczenia mało wykorzystywane albo sypialnie
 

Ogólna reguła- sprawdź jak świat zewnętrzny oddziaływuje na to co wewnątrz.
2. PURPUROWO-BIAŁYCH DZIEWIĘĆ GWIAZD i ich znaczenie.
 

Gwia zda

Żywioł

Kolor

Nazwa

Panująca (Wang)

Niepanująca (największe ryzyko gdy martwa)

Potencjalne Choroby

Natura ogólnie

Charakter w okresie ósmym

1

Woda

Biała

Tan lang

-chytry

lis(wilk)

Bogactwo, pieniądze, sława, wiedza

Rozwody, konflikty małżeńskie, śmierć, problemy seksualne, zaburzenia mentalne

Nerki, uszy, krew

Korzyst

na,

słaba

Korzystna

2

Ziemia

Czarn a

Chu men

Wielkie

Wrota

(Wielka

Brama)

Płodność, przywództw o, wysoka wydajność

Poronienia, problemy trawienne, samotność

Żołądek, śledziona, brzuch, trawienie

Niekor zystna, silna

Niekorzyst na

3

Drzewo

Jadeit

owa,

Zielo

na,

turku

sowa

Lu ts'un Zachowa ne

stanowisko

Bogactwo,

pomyślność,

rozwój,

energia

młodości,

przywództw

0

Plotki, spory,

procesy sądowe,

obmawianie,

oszczerstwa,

rozboje,

inwalidztwo

Stopy, płuca, stany

histeryczne , padaczka

Niekor zystna, średniej siły

Raczej

korzystna

(niegroźna)

4

Drzewo

Ciem no zielo na

Wen eh'u

Kariera

Cywilna

Sukces

akademicki,

naukowy,

inteligencja,

kreatywność,

zdolności

artystyczne,

sława,

niespodziew

Rozwody, problemy

rodzinne,

niewierność,

manipulacja,

kłopotliwe związki

seksualne(pozamałż

eńskie)

Pośladki, udo,

przeziębień ia, grypa

Neutral

na,

średniej

siły

Niekorzystna

3. Aktywność gwiazd w okresie ósmym (2004-2024)

Gwiazda

Aktywność

1

Sheng- Gwiazda Dalekiej Przyszłości

2

Nieaktywna

3

Nieaktywna(Bezpieczna)

4

Nieaktywna

5

Nieaktywna

6

Nieaktywna(Bezpieczna)

7

Bliska Przeszłość- Powrót do Pierwotnej Natury

8

Wang- Aktywna, Panująca

9

Shen- Bliska Przyszłość

 Szczegóły oznaczania gwiazd bezpiecznych i ich znaczenia omówione zostaną na zajęciach.

4. Znaczenie kombinacji gwiazd

 

Opis kombinacji

Remedia

1-1

„1"  to   sukces  intelektualny,   artystyczny  i  fmansowy(dużo wody). Należy zwrócić uwagę na zdrowie (organy związane z przetwarzaniem wody-uszy, nerki, krew). Romanse, miłostki. Zagrożenie alkoholizmem. Dobre dla osób o kua 1, 3, 4 na miejsce do pracy, spania.

W przypadku problemów zdrowotnych- można dodać drzewa, ale może to osłabić pozytywny wpływ wody na bogactwo. Woda i Metal będą aktywować układ.

1-2

Niezbyt korzystny układ. Ziemia(2) kontroluje wodę (1). Jest to relacja pomiędzy dojrzałym mężczyzną(l) i matką(2). Matka dominuje,     upokarza    mężczyznę.     Osłabienie    aktywności seksualnej, szczególnie u mężczyzn. Bóle żołądka, problemy z trawieniem, problemy ze związkami z ludźmi, z drugim synem. Konflikty małżeńskie, separacja, rozwód, poronienia, problemy ginekologiczne. Wypadki samochodowe. Niezbyt korzystne na sypialnie, ale też i garaż.

Nie aktywuj ogniem- może prowadzić do rozwodów, separacji.

Metal- aby uzdrowić sytuację, ewentualnie drzewo. Nie dodawać poruszającej się wody, gdy „2" gwiazdą wody.

1-3

Woda(l)    tworzy    drzewo    (3),    ale    „3"   jest    zasadniczo niekorzystną gwiazdą- uwaga na złośliwe plotki, przeprowadzki (też do więzienia)- Dużo yang- dobre sprawy mogą nie trwać długo.   Mogą  pojawiać   się   kradzieże,   komplikacje  prawne, problemy   spowodowane   rywalizacją(yang).   Emocje   są   na wysokich  obrotach,  może  pojawiać  się  agresja,  nierozsądne zachowania. Niepolecane dla dziecka o delikatnej konstrukcji, zarówno psychicznej, jak i fizycznej.   Niektórzy twierdzą że mimo to kombinacja wywołuje zdrowie i powodzenie, sławę i bogactwo, szczególnie jeśli związane jest to z podróżami- i że należy dodać wody.

Ogień- by wyczerpać wodę i osłabić drzewo. W innej wersji - woda, aby aktywować                   układ-szczególnie jeżeli spędzamy dużo czasu w podróżach.

1-4

Dobra   woda   (1)   tworzy   drzewo   (4).    Bardzo   korzystne-bogactwo,  sława,  sczególnie wynikające z pisarstwa,  sztuki. Bardzo dobre dla artystów, twórców, wspomaga kreatywność,

Można   dodać    wody,    aby wzmocnić korzystny układ. Jeśli    pojawia    się    groźba

 

Copyright  © Piotr KOsmęda 2001,
Prawa autorskie są własnością wydawnictwa EDE

strzałka do góry