POLECAMY
lina rozdzielająca

Forum Akademii Feng Shui E-learning Akademii Feng Shui Studium Edukacji Ekologicznej

studiuj przez internet

KONTAKT
lina rozdzielająca

Akademia Feng-Shui we Wrocławiu
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
poniedziałek - piątek 10:00-19:00

Tel./Fax:
(71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: afs@feng-shui.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

czytaj więcej

FENG SHUI OGRODÓW
lina rozdzielająca 

 

Zwiedzanie ogrodu było miłym przerywnikiem w zdobywaniu wiedzy teoretycznej. Nie mniej, pilnie wszyscy słuchali objaśnień inż. A Jaworskiego, mimo, ze świt był jeszcze blady a rosa nie opadła z traw. Okazało się, ze głód wiedzy był ogromny.
 Pozdrawiam
 Grażyna L.

inż. Andrzej Jaworski zajęcia praktyczne

Chwila relaksu

Słuchacze studium zaocznego - Ogrody F. S

Poranna rosa


Zdjęcia Grażyna Lisewska
słuchaczka II sem. Akademii Feng Shui
 

 
Fragmenty skryptu Ogrody Feng Shui
 

"Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
W żar epoki użyczą wam chłodu  
Tylko drzewa
Tylko  liście
Pamiętajcie o ogrodach
Czy tak trudno być poetą?
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron
Żaden beton"

J. Kofta

Organizm człowieka reaguje na takie elementy kompozycji przestrzennej, jak zamknięcie czy otwarcie, pion czy poziom, masę, objętość, wnętrze, przestrzenność i światło. Przestrzeń jest doświadczana przez człowieka bezpośrednio poprzez poruszanie się w niej. Samo  doświadczenie złożone jest z naszych uczuć i myśli. Zarówno uczucia jak i myśli zabarwiają wszelkie ludzkie  doświadczenia. Przestrzeń możemy doświadczyć w sposób totalny, to znaczy wszystkimi  zmysłami oraz aktywną i refleksyjną myślą. Psychofizyczna  konstrukcja człowieka została ukształtowana w środowisku przyrodniczym. Zmiany cywilizacyjne dokonały się stosunkowo niedawno, a w  większości obszarów świata dopiero się dokonują. Zmysły człowieka, jego potrzeby orientacyjne przystosowane są do przetrwania w środowisku przyrodniczym.

W dużej mierze orientacja przestrzeni przez człowieka  zależy od wzroku.

Nasze oczy odbierają wrażenia które dopiero w mózgu są analizowane. Te wrażenia  to połączone  działanie: światła, koloru i kształtu. Kolor oddziaływuje na nas najsilniej. Poza środowiskiem przyrodniczym wykorzystujemy zaledwie ułamek barwo-czułości oka  ponieważ nasz wzrok jest szczególnie uczulony na odbiór fal promieniowania elektromagnetycznego w paśmie barwy zielonej. Pozostałe zmysły rozszerzają i wzbogacają naszą przestrzeń wizualną. Dźwięk umacnia poczucie przestrzeni, rozszerzając ją o to czego nie możemy widzieć. Słuch udramatycznia przestrzeń. Za pomocą węchu dokonujemy prawdopodobnie podstawowego wartościowania otoczenia: zapachy przyjemne lub nieprzyjemne. Zmysł kinestezji wysyła nam, poprzez  sprzężenie zwrotne, informacje o otoczeniu  nie dzieląc ich na kategorie.  Interpretacja wszystkich bodźców dotykowych odbywa się dopiero w mózgu. Smak jest zmysłem niesłychanie subiektywnym.  Jednocześnie jest najsłabiej  wykorzystywany w  doświadczaniu przestrzeni. Ludzkie przestrzenie są więc odzwierciedleniem jakości ludzkich  zmysłów. Człowiek reaguje emocjonalnie na cechy swojego otoczenia – znajduje lub nie znajduje upodobania w …

Możemy zaobserwować jak w miarę utraty naturalnego środowiska przyrodniczego ludzie swoje upodobania estetyczne wobec przyrody próbują realizować poprzez zakładanie ogrodów. Prawdopodobnie jest  to wynik tego, że sami jesteśmy dziełem natury i w związku z tym rzeczy należące do natury bardziej nam odpowiadają.

Rośliny towarzyszą życiu człowieka od jego początku.

W pierwszym okresie były one wykorzystywane do celów konsumpcyjnych (rośliny użytkowe) lub religijnych  (święte rośliny). Z czasem człowiek posiadał, w wyniku obserwacji, coraz  większą wiedzę o uprawie i pielęgnacji roślin. Tak więc naturalną koleją rzeczy zieleń zaczęła być kształtowana  i przekształcana przez człowieka. Stała się ozdoba ludzkich rezydencji i świątyń. Ogrody otaczane były czcią.  Darzono je wielkim szacunkiem. Z czasem stały się nieodłączną  częścią ludzkich siedzib. Traktowano je w różny sposób, używano je do …..

Kształtowanie ogrodów urosło do rangi sztuki. Sztuki, która była ciągle modyfikowana. Każda z epok historycznych (oraz kultur) przyswajała cechy poprzedniej dodając własne. Kolejne zmiany dokonywane w ogrodzie nie prowadziły do zupełnej likwidacji dawnego założenia, ale adaptowały je , względnie obejmowały tereny sąsiadujące z nim. Stąd kolejne epoki pozostawiały w ogrodach swoje ślady, nie zacierając doszczętnie tego, co już w nich istniało.

Chińczycy przyjęli przyrodę jako wzór  dla swych ogrodów.

Obok wzorowania się na przyrodzie, w układzie przestrzennym ogrodu chińskiego bardzo duże znaczenie ma dobór elementów o określonej symbolice. Przy planowaniu ogrodu kierowano się także zasadami systemu Feng –Shui, którego  podstawą  była nauka o wpływach  otoczenia i sposobach ochrony przed nimi. Takiego podejścia trudno doszukać się z założeniach od kultury starożytnej po wiek XX.  Chociaż studiując historię tych założeń oprócz śladów jakie pozostawiły w materialnej substancji ogrodów natknąć się można na pozostałości …

Copyright  ©  Tomasz Kiziak, Zbigniew Królicki1997,
Prawa autorskie są własnością wydawnictwa KOS

strzałka do góry