POLECAMY
lina rozdzielająca

E-learning Akademii Feng ShuiStudium Edukacji EkologicznejSzkoła Coachingu

studiuj przez internet

KONTAKT
lina rozdzielająca

Studium Psychologii Przestrzeni
wg Feng-Shui
54-237 Wrocław
ul. Starograniczna 28
poniedziałek - piątek 10:00-19:00

Tel./Fax:
(71) 355-40-27
(71) 354-60-94

E-mail: afs@feng-shui.edu.pl

Nr konta:
BZ.WBK I o / Wrocław
67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

czytaj więcej

NABÓR
lina rozdzielająca

nabór

Dołącz do  Studium Psychologii Przestrzeni
wg Feng Shui
jedynej tego typu szkoły w Europie!

 

Zostań Ekspertem Aranżacji Przestrzeni!

 

Połącz zdobywanie wiedzy z pasją i poznaj:

 • filozofię Feng Shui,

 • zasady aranżacji wnętrz i ogrodów,

 • podstawy Medycyny Chińskiej,

 • tajemnice Księgi Przemian,

 • praktyczne zasady pomocne w tworzeniu szczęśliwego związku
   

Nasi Absolwenci wykonują usługi w zakresie ekspertyz z Feng Shui, prowadzą wykłady i prelekcje na terenie całego kraju.

Akademia kształci w systemie zaocznym i nauczania korespondencyjnego "Distance learning"
oraz E Learning. Nauka trwa cztery semestry, przebiega w trybie nie odbiegającym od powszechnie znanych zwyczajów akademickich.

System zaoczny

O przyjęciu do Akademii decyduje kolejność składnia dokumentów
oraz wpłata wpisowego.

Następujące dokumenty należy składać w sekretariacie Akademii lub przysłać pocztą lub e-mailem:

 • ankieta (można pobrać tutaj)
 • oryginał lub odpis świadectwa szkoły średniej
 • trzy zdjęcia.
 • dyplomy lub świadectwa ukończonych kursów i szkoleń


Pierwsza kwalifikacja złożonych dokumentów odbędzie się. 25 września 2017.
Dokumenty prosimy składać do 20 września 2017.

Każda z aplikujących osób otrzyma informację o wyniku kwalifikacji telefonicznie lub e mailem.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018:
wpisowe - 230 zł
czesne miesięczne - 350 zł.
W ramach tej opłaty każdy słuchacz otrzymuje indeks i legitymację.

Nauka trwa dwa lata. Zajęcia dla systemu zaocznego odbywają się raz w miesiącu
w piątki od 16:00 do 20:00, soboty 8:00-19:00 i niedziele od 8:00-14:00.
Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 07 października 2016 w piątek o godz. 16:00.

Naukę w Studium kończy czwarty semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu konsultanta Feng-Shui.

System korespondencyjny "Distance learning"

Terminy przyjęć: październik i luty każdego roku

Zgłoszenia do Studium przyjmowane są cały rok a semestr rozpoczyna się w październiku i lutym każdego roku. Nauka trwa dwa lata. Studentów - distance learning nie obowiązują egzaminy wstępne, ani opłaty: egzaminacyjna i wpisowa.

Opłaty za naukę dokonuje się semestralnie, na początku każdego semestru, w kwocie 560 zł.
Opłatę za każdy rozpoczynający się semestr należy przesłać na adres Akademii przed jego rozpoczęciem.

Po złożeniu ankiety (można pobrać tutaj) i dokonaniu wpłaty student otrzymuje drogą listową, komplet materiałów. Są to oryginalne teksty autorskie wykładowców SPP, poparte ich wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Materiały te składają się ze: skryptów przedmiotowych, obowiązujących w danym semestrze, pytań oraz odpowiedzi sprawdzających stopień opanowania wiedzy oraz: tematy prac kontrolnych i zaliczeniowych, wskazania i kierunki własnej praktyki, terminy składania prac i spotkań konsultacyjnych, informacje o nauczycielu- konsultancie, który będzie odpowiedzialny za przebieg procesu nauczania.

W trakcie nauki zapewniamy Państwu pomoc nauczyciela. W trakcie roku akademickiego student konsultuje się z nauczycielem (przez e-mail, skype, telefonicznie, listownie lub osobiście) w wyznaczonych terminach.

Wiedza zdobyta w czasie samodzielnej nauki jest uzupełniana w czasie spotkania konsultacyjnego po każdym semestrze. Po pierwszym/drugim oraz po trzecim/czwartym semestrze przewidziane są tygodniowe spotkanie wyjazdowe poświęcone praktyce Feng-Shui.

Naukę w Studium kończy czwarty semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu konsultanta Feng-Shui.

Uwaga!
Studium nie przyjmuje osób uzależnionych od nikotyny.

Nr konta Akademii: Stowarzyszenie Działań Ekologicznych
BZ.WBK I o / Wrocław 67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Uwaga!
Na to konto proszę dokonywać wpłat tylko za naukę lub za praktyki studenckie.

System E Learning - 2017/18

Terminy przyjęć: cały rok

Zgłoszenia do Akademii w tym systemie nauki przyjmowane są cały rok, a semestr rozpoczyna się w momencie dokonania wpłaty.
Studentów e-learning nie obowiązują egzaminy wstępne, ani opłaty: egzaminacyjna i wpisowa.
Opłaty za naukę dokonuje się semestralnie, przed rozpoczęciem następnego semestru, w kwocie 490 zł.

Po wypełnieniu formularza (można to zrobić tutaj), rejestracji w systemie e-learning (można to zrobić tutaj ) i dokonaniu wpłaty student otrzymuje dostęp do wszystkich przedmiotów w danym semestrze. Drogą e-mailową zostanie wysłany kod umożliwiający dostęp do materiałów danego semestru, dostęp do informacji dla słuchaczy Akademii i forum słuchaczy oraz indywidualny kontakt z wykładowcami.

Treści zawarte w skryptach są poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym wykładowców. W trakcie nauki zapewniamy Państwu pomoc nauczyciela. Student może konsultować się z nauczycielem za pomocą komputera lub w czasie spotkania konsultacyjnego po każdym semestrze. Po pierwszym/drugim oraz po trzecim/czwartym semestrze przewidziane są tygodniowe spotkania wyjazdowe poświęcone praktyce Feng-Shui.

Naukę w Akademii kończy czwarty semestr, w którym nastąpi złożenie pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu konsultanta Feng-Shui.

Nauka w Akademii jest podzielona na cztery semestry. Do każdego przedmiotu są przewidziane testy zaliczeniowe. Po wypełnieniu testów można przejść do następnego semestru, jednak nie jest konieczne zaliczenie wszystkich testów, aby rozpocząć drugi semestr. Żeby przystąpić do trzeciego semestru konieczne jest zaliczenie pierwszego semestru i analogicznie aby przystąpić do czwartego trzeba zaliczyć drugi.

W ten sposób umożliwiamy Państwu indywidualny tryb zaliczania przedmiotów w semestrze ułatwiając rozwój zainteresowań kierunkowych.

Uwaga!
Studium Psychologii Przestrzeni nie przyjmuje osób uzależnionych od nikotyny.

Nr konta
BZ.WBK I o / Wrocław 67 1090 2398 0000 0006 0802 6774
Kod SWIFT: WBKPPLPP

Uwaga!
Na to konto proszę dokonywać wpłat tylko za naukę lub za praktyki studenckie.

Do systemu e-learning >>strzałka do góry